Renovatie reactoren Oasen Bergambacht

Op zuiveringsstationĀ C. Rodenhuis van Oasen zijn de onthardingsreactoren gezandstraald en opnieuw gecoat. Om het proces van drinkwaterbereiding te beschermen tegen stof en om de straal- en coatingwerkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, zijn er houten stofschotten en plastic stofschermen geplaatst. Dit is in drie fasen uitgevoerd. De hoeveelheid stof buiten de afscherming is tot een minimum beperkt gebleven. Dit tot tevredenheid van de opdrachtgever Vorrink en Oasen.

Opdrachtgever: Epimid Vorrink
Locatie: Bergambacht
Type werk: Bouwbegeleiding/uitvoering
Status: Opgeleverd